AKIT
English Eesti

alternate site

varuasukoht; varukontor

olemus

(a) ettevalmistatud asukoht
jätkusuutlikkust ohustavate sündmuste puhuks:
- majutab keskseid IT-komponente
- võimaldab äritegevust kiiresti taastada

(b) häda- või varundusprotsesside asukoht ja taristu:
- põhikoha kättesaamatuse või hävingu puhuks
- muud hooned, kontorid või andmetöötluskeskused

ISO/IEC 27031:
organisatsiooni valitud alternatiivne
tegutsemise asukoht juhuks, kui
põhiasukohas ei lase avarii jätkata
normaalset äritegevust

vt ka
- külmvarukeskus
- kuumvarukeskus
- põhiasukoht
- soevarukeskus