AKIT
English Eesti

alternate site

varuasukoht; varukontor

olemus

(a) keskseid IT-komponente majutav ja äritegevuse kiiret taastet võimaldav varem ettevalmistatud asukoht jätkusuutlikkust ohustavate sündmuste puhuks:

(b) asukoht ja taristu, kus sooritatakse häda- või varundusprotsesse, kui põhiterritoorium ei ole kättesaadav või on hävinud
- hõlmab muid hooneid, kontoreid või andmetöötluskeskusi

ISO/IEC 27031: organisatsiooni valitud alternatiivne tegutsemise asukoht juhuks, kui tavalises asukohas ei saa avarii tõttu jätkata normaalset äritegevust

vt ka
- külmvarukeskus
- kuumvarukeskus
- põhiasukoht
- soevarukeskus