AKIT
English Eesti

alternate site

varuasukoht

keskseid IT-komponente majutav ja äritegevuse kiiret taastet võimaldav varem ettevalmistatud asukoht jätkusuutlikkust ohustavate sündmuste puhuks

ISO/IEC 27031: organisatsiooni valitud alternatiivne tegutsemise asukoht juhuks, kui tavalises asukohas ei saa avarii tõttu jätkata normaalset äritegevust