AKIT
English Eesti

alternate site

varuasukoht; varukontor

olemus
(a) ettevalmistatud asukoht
jätkusuutlikkust ohustavate sündmuste puhuks:
- majutab keskseid IT-komponente
- võimaldab äritegevust kiiresti taastada

(b) häda- või varundusprotsesside asukoht ja taristu:
- põhikoha kättesaamatuse või hävingu puhuks
- muud hooned, kontorid või andmetöötluskeskused

ISO/IEC 27031:
organisatsiooni valitud alternatiivne
tegutsemise asukoht juhuks, kui
põhiasukohas ei lase avarii jätkata
normaalset äritegevust
=
alternate operating location selected to be used by an organization when normal business operations cannot be carried out using the normal location after a disruption has occurred

ülevaateid
https://blog.bcm-institute.org/it-disaster-recovery/dr-strategy-types-of-alternate-sites

https://en.wikipedia.org/wiki/Backup_site

vt ka
- külmvarukeskus
- kuumvarukeskus
- põhiasukoht
- soevarukeskus