AKIT
English Eesti

warm site

soevarukeskus

olemus
varuasukoht, mille vahendid võimaldavad jätkata
teatud osa tööprotsessidest, kuid mitte kõiki

vt ka
- külmvarukeskus
- kuumvarukeskus
- põhiasukoht