AKIT
English Eesti

hot site

kuumvarukeskus

olemus
kõigi tegevuse jätkamiseks vajalike vahenditega varuasukoht avariiolukordade puhuks

vt ka
- külmvarukeskus
- põhiasukoht
- soevarukeskus