AKIT
English Eesti

cold site

külmvarukeskus

olemus
sisseseadeta, kuid vajaliku füüsilise taristuga varuasukoht avariiolukordade puhuks

vt ka
- kuumvarukeskus
- põhiasukoht
- soevarukeskus