AKIT
English Eesti

aperture data

avaandmed (1)

olemus
optilist ava kirjeldavad andmed

vt ka
- avaandmed (2)
- avatekst