AKIT
English Eesti

application (1)

rakendus (1)

Õ:kohati IT terminiks peetav "aplikatsioon" tähendab eesti keeles eri värvi kujunditest pinnakaunistust, peamiselt tekstiilesemetel; vt näiteks http://farm4.staticflickr.com/3805/9620664091_e122bb7898_z.jpg

olemus IT alal:

(1a) toote, süsteemi, meetodi, protsessi, programmi vms üks konkreetne kasutamise
valdkond (pangandus, meditsiin, veondus vm) või
otstarve (tekstitöötlus, laoarvestus, joonestamine vm)

(1b) arvutipõhine saadus
selle valdkonna või otstarbe vajadusteks

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 19770:
süsteem andmete
kogumiseks, talletuseks, töötluseks ja esituseks
arvuti abil

ISO/IEC 20926, ISO/IEC 20968:
tegevuseesmärki toetav sidus automatiseeritud protseduuride ja andmete kogum

ISO/IEC 27032:
organisatsioonis protsessi või funktsiooni
automatiseeriv IT-lahendus, mis
- peab abistama töös või probleemilahenduses
- sisaldab rakendustarkvara, andmeid ja protseduure
- hõlmab nii inimesi kui ka tehnoloogiat

ISO/IEC 24713 (biomeetria):
laia nõudestiku rahuldamiseks teostatud
riistvara- ja/või tarkvarasüsteem

ISO/IEC 30124:
sihtotstarbeline tarkvarakomponentide, poliitikate, äriprotsesside ja teabe omavahel seotud kogum