AKIT
English Eesti

application (1)

rakendus (1)

Õ:kohati IT terminiks peetav "aplikatsioon" tähendab eesti keeles eri värvi kujunditest pinnakaunistust, peamiselt tekstiilesemetel; vt näiteks http://farm4.staticflickr.com/3805/9620664091_e122bb7898_z.jpg

olemus IT alal:

(1a) mingi toote, süsteemi, meetodi, protsessi, programmi vms üks konkreetne kasutusvaldkond (nt pangandus, meditsiin, veondus) või -otstarve (nt tekstitöötlus, laoarvestus, joonestamine)

(1b) arvutipõhine saadus selle valdkonna või otstarbe vajadusteks

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 19770: süsteem andmete kogumiseks, talletuseks, töötluseks ja esituseks arvuti abil

- ISO/IEC 20926, ISO/IEC 20968: tegevuseesmärki toetav sidus automatiseeritud protseduuride ja andmete kogum

- ISO/IEC 27032: organisatsioonis mingi tegevusprotsessi või funktsiooni automatiseerimise teel kasutajaid teatud tööde sooritamisel või teatud tüüpi IT-probleemide käsitlemisel abistama kavandatud IT-lahendus, mis sisaldab rakendustarkvara, rakendusandmeid ja protseduure; tegevusprotsess hõlmab nii inimesi kui ka tehnoloogiat

- ISO/IEC 24713 (biomeetria): laia nõudestiku rahuldamiseks teostatud riistvara- ja/või tarkvarasüsteem

- ISO/IEC 30124: teatud otstarbeks mõeldud tarkvarakomponentide, poliitikate, äriprotsesside ja teabe omavahel seotud kogum