AKIT
English Eesti

adherence to performance criteria

soorituskriteeriumide järgimine

olemus
sõltub kontekstist

näide
üks isikuandmete privaatsuspõhimõtteid,
nõue biomeetriasüsteemi operaatorile: tagada
süsteemi töö stabiilne vastavus spetsifikatsioonidele ja
andmesubjekti privaatsus ka süsteemi tõrke korral

ISO/IEC TR 24714-1: 2008, 4.2.3:
The system operator should ensure the correct function and stability of the system according to its
specification and that system malfunction does not cause unnecessary invasion of the subject’s privacy.