AKIT
English Eesti

adherence to performance criteria

soorituskriteeriumide järgimine

sealhulgas

üks isikuandmete privaatsuspõhimõtteid

ISO/IEC TR 24714: biomeetriasüsteemi operaator peaks tagama süsteemi töö stabiilse vastavuse ta spetsifikatsioonidele ning andmesubjekti privaatsuse kaitstuse süsteemi tõrke korral