AKIT
English Eesti

alien's passport (1)

välismaalase pass

("mittekodaniku pass")

olemus
Eestis: Eesti Vabariigi poolt välismaalasele antav reisidokument, mis väljastatakse taotluse alusel välismaalasele, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus ning kui on tõendatud, et tal puudub välisriigi reisidokument ja tal ei ole võimalik seda saada

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1319/2977/13192999.jpeg

näiteid mujalt:
http://www.migri.fi/download/b0759a8c6848fc2a1cdf672d122309bde6cc9cfd.jpg

https://professorsblogg.files.wordpress.com/2013/07/fr-pass.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Pasaport.jpg/220px-Pasaport.jpg