AKIT
English Eesti

alien's passport (1)

välismaalase pass

("mittekodaniku pass")

olemus
Eestis:
Eesti Vabariigilt välismaalasele antav reisidokument,
väljastatakse taotluse alusel välismaalasele,
kellel on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus
ning kui on tõendatud, et tal pole
välisriigi reisidokumenti ja tal ei ole võimalik seda saada

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1319/2977/13192999.jpeg

näiteid mujalt:
https://migri.fi/documents/5202425/5207396/Muukalaispassi+2017_sis%C3%A4sivut+-+valmis.jpg/fe14e6ca-a87b-42ea-b5fb-dceece0369a0?t=1511164605232

https://professorsblogg.files.wordpress.com/2013/07/fr-pass.jpg

https://www.pmlp.gov.lv/en/assets/images/pases1/znepilso%C5%86a.jpg