AKIT
English Eesti

addressability

adresseeritavus

olemus
(1) olemi võime
olla mingis süsteemis või keskkonnas
üheselt sihiks seatav ja leitav, näiteks
digitaalseadme võime individuaalselt reageerida
sõnumile, mis saadetakse paljudele samasugustele seadmetele
=
ability of an entity to be targeted and found

https://en.wikipedia.org/wiki/Addressability

(2) olemite hulga suutlikkus
võimaldada enda elementide
adresseerimist tähenduses (1)
adresseeritavate olemite näiteid:
- mälupesa
- piksel

ISO/IEC 19762:
võimalikkus adresseerida mingis märgendis
bitte, välju, lehekülgi, faile või muid määratletudv mälualasid
=
ability to address bits, fields, pages, files or other defined areas of memory within a tag

vt ka
- aadress