AKIT
English Eesti

addressability

adresseeritavus

olemus
(1) olemi võime
olla mingis süsteemis või keskkonnas
üheselt sihiks seatav ja leitav
näide:
digitaalseadme võime individuaalselt reageerida
sõnumile, mis saadetakse paljudele samasugustele seadmetele

(2) olemite hulga suutlikkus
võimaldada enda elementide
adresseerimist tähenduses (1)
adresseeritavate olemite näiteid:
- mälupesa
- piksel

vt ka
- aadress