AKIT
English Eesti

apply (1)

rakendama

näiteks meetodit, vahendit, protsessi