AKIT
English Eesti

assurance (4)

-kindlus

olemus
ressursi saamise tagatus

näiteid
energy assurance -- energiakindlus
service assurance -- teenusekindlus
supply assurance -- varustuskindlus

vt ka
- usaldatavus