AKIT
English Eesti

agile development

välearendus

Õ:kohati käibiv "agiilne" on
naiivne poolkeelne laen

olemus
tarkvaraarenduse metoodika:
- alates 2001 (alged juba 1957)
http://agilemanifesto.org/
- alused on
------ iteratiivsus
------ sage kontroll ja korrigeerimine
------ inkrementsaadused
- nõuded ja lahendused kujundab
------ koostöö mitmekülgsetes rühmades
------ pidev tagasiside huvipooltelt

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development

https://medium.com/shecancode/an-introduction-to-agile-software-development-914339dcec66

https://www.youtube.com/watch?v=JcZQY3MzeyU

https://www.youtube.com/watch?v=REQF4uoHIw8

http://www-public.imtbs-tsp.eu/~gibson/Teaching/Agile/AgileMethods.pdf

https://arxiv.org/pdf/1709.08439.pdf

https://www.pdfdrive.com/agile-books.html

https://www.wiziq.com/tutorials/agile