AKIT
English Eesti

arbitrary

suvaline, meelevaldne; tinglik; omavoliline