AKIT
English Eesti

active adversary

aktiivne vastane