AKIT
English Eesti

application (4)

avaldus (1)

näiteid
- application for a job = töölevõtuavaldus
- application for waiver = loobumisavaldus
- application for withdrawal = taganemise avaldus
- application in writing = kirjalik avaldus

vt ka
- avaldus (2)
- avaldus (3)