AKIT
English Eesti

audit client

auditi klient

olemus
ISO 19011:
auditit taotlev organisatsioon või isik:
siseauditi kliendiks võib olla
- auditeeritav
- auditikava haldur
välisauditi kliendiks võib olla
- regulatiivorgan
- tarbija
- muu organisatsioon, kellel on eeskirjade või lepingu põhjal õigus taotleda auditit

vt ka
- auditeeritav organisatsioon