AKIT
English Eesti

access (1)

pääs; juurdepääs

Õ:(i) "pääs" hõlmab meetodit sõltumata ta rakendusest (sissepääsu, väljapääsu, läbipääsu, juurdepääsu mõttes)
(ii) kohati juurdepääsu tähenduses käibel olev "ligipääs" on süsteemitu ja ebatäpne -- käsi seifi ees on raha LIGIDAL, käsi seifis sees on raha JUURES; vt ka juurdesõit, juurdevedu, juurdevool jms ÕS-is

olemus
kasutaja või programmi võime olla interaktsioonis infovaraga, näiteks lugeda või kirjutada andmeid, saata võrgu kaudu sõnumeid jne, samuti isiku võime siseneda teatud hoonesse või ruumi, avada teatud kappi jne