AKIT
English Eesti

failure access

avariipääs

olemus
süsteemi riist- või tarkvaras tekkinud või sihilikult tekitatud tõrkega saadav volitamata juurdepääs andmetele

näide
- pääs autentimistõrkega