AKIT
English Eesti

fail-open authentication

pääs autentimistõrkega; autentimise lubatõrge

olemus
programmiloogikast tulenev olukord, kus
kasutaja autentimine nurjub,
kuid võimaldab pääseda kaitstud ressursi juurde:
(a) programmivea tõttu
(b) sihiliku erindilahendusena

ülevaateid
http://resources.infosecinstitute.com/fail-open-authentication/

https://www.youtube.com/watch?v=LaGz-EA3kw8