AKIT
English Eesti

fail-open authentication

pääs autentimistõrkega; autentimise lubatõrge

olemus
programmiloogika veast tulenev olukord, kus kasutaja autentimine nurjub, kuid võimaldab pääseda kaitstud ressursi juurde

täpsemalt
http://resources.infosecinstitute.com/fail-open-authentication/

https://www.youtube.com/watch?v=LaGz-EA3kw8