AKIT
English Eesti

CLI/shell access

pääs käsurea või kesta kaudu

olemus
vt käsurida
vt kest