AKIT
English Eesti

shell

kest

olemus

(a) tarkvara väline kiht:
- liidestab tuuma teenuseid nende tarbijaga
- eriti operatsioonisüsteemis
- liidestus käsureapõhine või graafiline

(b) mõnes kontekstis: selle kihi liidese käsuinterpretaator

näiteid
https://bash.cyberciti.biz/guide/What_is_Linux_Shell

https://www.cyberciti.biz/faq/what-is-posix-shell/

vt ka
- kaaperkest
- kaugkestakood
- kestakood
- kestaskript
- kestavahetus
- lähikestakood
- vaikekest
- vastukest
- veebikest
- äpikestavahetus