AKIT
English Eesti

kernel

tuum (2)

Õ:pole põhjust nimetada "kerneliks"
(vt ka poolkeelsus)

olemus
(2a) kese või keskosa
kontekstist sõltuvas tähenduses
Wiktionary:
1. The core, center, or essence of an object or system.
the kernel of an argument

https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel

(2b) operatsioonisüsteemi komponent:
- keskne
- esimesena laaditav
- sulgemiseni resideerima jääv
https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel

(2c) ISO/IEC/IEEE 24765:
tarkvaramoodul, mis kapseldab
süsteemi põhifunktsiooni või -funktsioone

vt ka
- Linuxi tuuma turvaprojektid
- morfismi tuum
- turvatuum
- tuum (1); tuumik; tuum-
- tuumandmed
- tuumarežiim
- tuumserver
- tuumsüsteem
- tuumteenused
- tuumvõrk (1)
- tuumvõrk (2)