AKIT
English Eesti

core network

tuumvõrk (2)

sealhulgas

ISO/IEC TR 26927: võrkudest, süsteemiseadmetest ja taristutest koosneva sidesüsteemi osa, mis annab pääsuvõrkude, teenusetarnevõrkude ja muude võrkude vahelisi teenuseid ja ühendusi

ISO/IEC 27033: pääsuvõrku laiema sidevõrguga (näiteks Interneti või muu avaliku võrguga) ühendav mobiilsidevõrgu osa