network (1)

võrk (1); võrk-; võrg-

Õ: võrgu kõmukeelne nimetamine
võrgustikuks (ekstreemnäide:
"lõi kahest agendist koosneva võrgustiku")
eirab keelt rikastava liite -stik tähendust
(juhe/juhtmestik, leht/lehestik, mägi/mäestik, põõsas/põõsastik, toru/torustik jpt),
niisiis vaesestab keelt ja analüüsivõimet:
- lihtvõrgu suurendamine ei tee teda
liitvõrguks, st võrgustikuks
- iga sidus võrgustik on võrk,
kuid iga võrk pole võrgustik

olemus
ühelaadsete sidemetega ühendatud olemite kogum

Wiktionary:
1. a fabric or structure of fibrous elements attached to each other at regular intervals
2. any interconnected group or system
3. a network of roads crisscrossed the country
4. (broadcasting) a group of affiliated television stations that broadcast common programs from a parent company
5.(computing, Internet) multiple computers and other devices connected together to share information


ISO/IEC 2382:
sõlmede ja neid ühendavate harude kogum
= an arrangement of nodes and interconnecting branches

ISO/IEC 12139, 16500 jt:
kasutajaile ühendusteenuseid andev
kokkuühendatud elementide kogum
= a collection of interconnected elements that provides connection services to users

näiteid
ac network -- vahelduvvooluvõrk
agent network -- agendivõrk
bus network -- siinvõrk
cable network -- kaablivõrk
core network -- tuumvõrk
network load -- võrgu koormus
network of espionage -- spionaaživõrk
power network -- elektrivõrk; energiavõrk
railway network -- raudteevõrk
ring network -- ringvörk
road network -- teedevõrk
sales network -- kaubandusvõrk
social network -- sotsiaalvõrk
star network -- radiaalvõrk, tähtvõrk
stub network -- tupikvõrk
subnetwork -- alamvõrk
television network -- televisioonivõrk

(1a) võrk-:
network logic -- võrkloogika
network menus -- võrkmenüü
network structures -- võrkstruktuurid

(1b) võrgu-:
network loop -- võrgusilmus
network path -- võrgutee

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Network

vt ka
- alamvõrk
- andmevõrk

- andurivõrk

- anonüümvõrk

- arvutivõrk
- automaatikavõrk
- emavõrk

- ennastkaitsev võrk

- esemevõrk, värkvõrk

- ettevõttevõrk
- failivahetusvõrk

- I2P-võrk
- Internet
- IP-pääsuvõrk

- irdvõrk
- isoleeritud alamvõrk

- juhtimisvõrk

- juhuvõrk

- kahjurvõrk
- Kaitseteabevõrk (USA)
- kinnine võrk

- koduvõrk
- kohtvõrk
- koondisevõrk

- kõigevõrk

- kõnevõrk
- käimavõrk, hobuvõrk

- laivõrk
- liitvõrk

- linnakuvõrk
- meevõrk

- mobiilsidevõrk
- neurovõrk
- P2P-zombivõrk
- partnerivõrk
- pealisvõrk
- perimeetervõrk

- personaalvõrk
- pikovõrk

- pilvvõrk

- pimevõrk

- privaatvõrk

- programmeeritav laivõrk
- pääsuvõrk
- raadiokohtvõrk
- raadiopääsuvõrk
- regionaalvõrk
- riigivõrk
- robotvõrk
- salastatud võrk
- salvestusvõrk

- silmusvõrk
- sisevõrk
- sisulevivõrk

- sõbravõrk

- sõidukivõrk
- tarkvõrk

- tavatelefonivõrk

- teabevõrk

- tervisevõrk

- totaalvõrk

- traadita laivõrk

- traadita silmusvõrk

- transportvõrk

- turvaklassvõrk
- tuumvõrk (1), magistraal
- tuumvõrk (2)
- tähtvõrk, radiaalvõrk
- usaldusvõrk

- vanematevõrk

- virtuaalne kohtvõrk

- virtuaalne privaatvõrk
- virtuaalne rakendusevõrk
- virtuaalne salvestusvõrk

- võrdvõrk

- võrgundus
- võrk (2)

- võrk teenusena

- võrkupääsuserver
- võrkuühenduvus
- välisvõrk

- WARP-võrk
- zombivõrk

Toimub laadimine

network (1)

võrk (1); võrk-; võrg-

Õ: võrgu kõmukeelne nimetamine
võrgustikuks (ekstreemnäide:
"lõi kahest agendist koosneva võrgustiku")
eirab keelt rikastava liite -stik tähendust
(juhe/juhtmestik, leht/lehestik, mägi/mäestik, põõsas/põõsastik, toru/torustik jpt),
niisiis vaesestab keelt ja analüüsivõimet:
- lihtvõrgu suurendamine ei tee teda
liitvõrguks, st võrgustikuks
- iga sidus võrgustik on võrk,
kuid iga võrk pole võrgustik

olemus
ühelaadsete sidemetega ühendatud olemite kogum

Wiktionary:
1. a fabric or structure of fibrous elements attached to each other at regular intervals
2. any interconnected group or system
3. a network of roads crisscrossed the country
4. (broadcasting) a group of affiliated television stations that broadcast common programs from a parent company
5.(computing, Internet) multiple computers and other devices connected together to share information


ISO/IEC 2382:
sõlmede ja neid ühendavate harude kogum
= an arrangement of nodes and interconnecting branches

ISO/IEC 12139, 16500 jt:
kasutajaile ühendusteenuseid andev
kokkuühendatud elementide kogum
= a collection of interconnected elements that provides connection services to users

näiteid
ac network -- vahelduvvooluvõrk
agent network -- agendivõrk
bus network -- siinvõrk
cable network -- kaablivõrk
core network -- tuumvõrk
network load -- võrgu koormus
network of espionage -- spionaaživõrk
power network -- elektrivõrk; energiavõrk
railway network -- raudteevõrk
ring network -- ringvörk
road network -- teedevõrk
sales network -- kaubandusvõrk
social network -- sotsiaalvõrk
star network -- radiaalvõrk, tähtvõrk
stub network -- tupikvõrk
subnetwork -- alamvõrk
television network -- televisioonivõrk

(1a) võrk-:
network logic -- võrkloogika
network menus -- võrkmenüü
network structures -- võrkstruktuurid

(1b) võrgu-:
network loop -- võrgusilmus
network path -- võrgutee

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Network

vt ka
- alamvõrk
- andmevõrk

- andurivõrk

- anonüümvõrk

- arvutivõrk
- automaatikavõrk
- emavõrk

- ennastkaitsev võrk

- esemevõrk, värkvõrk

- ettevõttevõrk
- failivahetusvõrk

- I2P-võrk
- Internet
- IP-pääsuvõrk

- irdvõrk
- isoleeritud alamvõrk

- juhtimisvõrk

- juhuvõrk

- kahjurvõrk
- Kaitseteabevõrk (USA)
- kinnine võrk

- koduvõrk
- kohtvõrk
- koondisevõrk

- kõigevõrk

- kõnevõrk
- käimavõrk, hobuvõrk

- laivõrk
- liitvõrk

- linnakuvõrk
- meevõrk

- mobiilsidevõrk
- neurovõrk
- P2P-zombivõrk
- partnerivõrk
- pealisvõrk
- perimeetervõrk

- personaalvõrk
- pikovõrk

- pilvvõrk

- pimevõrk

- privaatvõrk

- programmeeritav laivõrk
- pääsuvõrk
- raadiokohtvõrk
- raadiopääsuvõrk
- regionaalvõrk
- riigivõrk
- robotvõrk
- salastatud võrk
- salvestusvõrk

- silmusvõrk
- sisevõrk
- sisulevivõrk

- sõbravõrk

- sõidukivõrk
- tarkvõrk

- tavatelefonivõrk

- teabevõrk

- tervisevõrk

- totaalvõrk

- traadita laivõrk

- traadita silmusvõrk

- transportvõrk

- turvaklassvõrk
- tuumvõrk (1), magistraal
- tuumvõrk (2)
- tähtvõrk, radiaalvõrk
- usaldusvõrk

- vanematevõrk

- virtuaalne kohtvõrk

- virtuaalne privaatvõrk
- virtuaalne rakendusevõrk
- virtuaalne salvestusvõrk

- võrdvõrk

- võrgundus
- võrk (2)

- võrk teenusena

- võrkupääsuserver
- võrkuühenduvus
- välisvõrk

- WARP-võrk
- zombivõrk

Palun oodake...

Tõrge

network (1)

võrk (1); võrk-; võrg-

Õ: võrgu kõmukeelne nimetamine
võrgustikuks (ekstreemnäide:
"lõi kahest agendist koosneva võrgustiku")
eirab keelt rikastava liite -stik tähendust
(juhe/juhtmestik, leht/lehestik, mägi/mäestik, põõsas/põõsastik, toru/torustik jpt),
niisiis vaesestab keelt ja analüüsivõimet:
- lihtvõrgu suurendamine ei tee teda
liitvõrguks, st võrgustikuks
- iga sidus võrgustik on võrk,
kuid iga võrk pole võrgustik

olemus
ühelaadsete sidemetega ühendatud olemite kogum

Wiktionary:
1. a fabric or structure of fibrous elements attached to each other at regular intervals
2. any interconnected group or system
3. a network of roads crisscrossed the country
4. (broadcasting) a group of affiliated television stations that broadcast common programs from a parent company
5.(computing, Internet) multiple computers and other devices connected together to share information


ISO/IEC 2382:
sõlmede ja neid ühendavate harude kogum
= an arrangement of nodes and interconnecting branches

ISO/IEC 12139, 16500 jt:
kasutajaile ühendusteenuseid andev
kokkuühendatud elementide kogum
= a collection of interconnected elements that provides connection services to users

näiteid
ac network -- vahelduvvooluvõrk
agent network -- agendivõrk
bus network -- siinvõrk
cable network -- kaablivõrk
core network -- tuumvõrk
network load -- võrgu koormus
network of espionage -- spionaaživõrk
power network -- elektrivõrk; energiavõrk
railway network -- raudteevõrk
ring network -- ringvörk
road network -- teedevõrk
sales network -- kaubandusvõrk
social network -- sotsiaalvõrk
star network -- radiaalvõrk, tähtvõrk
stub network -- tupikvõrk
subnetwork -- alamvõrk
television network -- televisioonivõrk

(1a) võrk-:
network logic -- võrkloogika
network menus -- võrkmenüü
network structures -- võrkstruktuurid

(1b) võrgu-:
network loop -- võrgusilmus
network path -- võrgutee

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Network

vt ka
- alamvõrk
- andmevõrk

- andurivõrk

- anonüümvõrk

- arvutivõrk
- automaatikavõrk
- emavõrk

- ennastkaitsev võrk

- esemevõrk, värkvõrk

- ettevõttevõrk
- failivahetusvõrk

- I2P-võrk
- Internet
- IP-pääsuvõrk

- irdvõrk
- isoleeritud alamvõrk

- juhtimisvõrk

- juhuvõrk

- kahjurvõrk
- Kaitseteabevõrk (USA)
- kinnine võrk

- koduvõrk
- kohtvõrk
- koondisevõrk

- kõigevõrk

- kõnevõrk
- käimavõrk, hobuvõrk

- laivõrk
- liitvõrk

- linnakuvõrk
- meevõrk

- mobiilsidevõrk
- neurovõrk
- P2P-zombivõrk
- partnerivõrk
- pealisvõrk
- perimeetervõrk

- personaalvõrk
- pikovõrk

- pilvvõrk

- pimevõrk

- privaatvõrk

- programmeeritav laivõrk
- pääsuvõrk
- raadiokohtvõrk
- raadiopääsuvõrk
- regionaalvõrk
- riigivõrk
- robotvõrk
- salastatud võrk
- salvestusvõrk

- silmusvõrk
- sisevõrk
- sisulevivõrk

- sõbravõrk

- sõidukivõrk
- tarkvõrk

- tavatelefonivõrk

- teabevõrk

- tervisevõrk

- totaalvõrk

- traadita laivõrk

- traadita silmusvõrk

- transportvõrk

- turvaklassvõrk
- tuumvõrk (1), magistraal
- tuumvõrk (2)
- tähtvõrk, radiaalvõrk
- usaldusvõrk

- vanematevõrk

- virtuaalne kohtvõrk

- virtuaalne privaatvõrk
- virtuaalne rakendusevõrk
- virtuaalne salvestusvõrk

- võrdvõrk

- võrgundus
- võrk (2)

- võrk teenusena

- võrkupääsuserver
- võrkuühenduvus
- välisvõrk

- WARP-võrk
- zombivõrk

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!