AKIT
English Eesti

extranet

partnerivõrk, ekstranet

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
spetsiifilistel eesmärkidel ühendatud
sisevõrkude kogum (sisevõrgustik),
mis hõlmab mitut organisatsiooni

ISO/IEC 27033:
organisatsiooni sisevõrgu laiendus,
eeskätt avaliku võrgu taristu kaudu:
- võimaldab organisatsioonil ning
temaga suhetes olevatel
teistel organisatsioonidel ja isikutel
ühiselt kasutada ressursse,
- annab piiratud juurdepääsu oma sisevõrgule,
näiteks lubades kliente mingisse sisevõrgu ossa

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Extranet

https://www.ionos.com/startupguide/productivity/extranet/

https://ungoti.com/blog/intranet-vs-extranet/

https://blog.demandmetric.com/2008/07/24/extranet-best-practices

turvalisus
https://www.claromentis.com/blog/4-security-strategies-secure-extranet/