AKIT
English Eesti

intranet

sisevõrk, intranet

olemus
ISO 9241:
arvutivõrk, mis kasutab
Interneti standardeid ja
millesse pääsevad ainult
organisatsiooni (näiteks firma) liikmed

ISO/IEC TR 21890:
privaatne IP-võrk

ISO/IEC/IEEE 23026:
hallatav reguleeritud võrk organisatsioonis,
piiratud juurdepääsuga

ISO/IEC 27033:
privaatne arvutivõrk,
mis kasutab Interneti protokolle
(vt TCP/IP-mudel)
ja võrkuühendatavust
organisatsiooni teabe või tegevuse
mingi osa turvaliseks jagamiseks
ta töötajate vahel

ülevaateid
http://www.idc-online.com/technical_references/pdfs/data_communications/Internet_Intranet_and_Extranet.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Intranet

https://deanebarker.net/tech/blog/three-types-of-intranets/

https://www.exoplatform.com/blog/what-is-intranet-solutions/

turvalisus
http://www.intranetconnections.com/blog/top-5-key-intranet-security-considerations/

http://www.arnoldit.com/speeches/intranetsecurity.htm

https://powell-software.com/en/intranet-security-for-remote-work/

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.26.1942&rep=rep1&type=pdf

vt ka
- partnerivõrk
- siseveeb