AKIT
English Eesti

metropolitan area network

regionaalvõrk

olemus
keskmise geograafilise ulatusega arvutivõrk:
- kohtvõrgust suurem, kuid laivõrgust väiksem
- näiteks linna või linnaosa kattev
- tavaliselt kiire ja valguskaablipõhine

ISO/IEC 2382:
võrk samal linna-alal asuvate kohtvõrkude ühendamiseks,
üldiselt on ühendatud võrkudest kiirem, läbib halduspiire ja
toetab mitut pöördusmeetodit
=
network for connecting local area networks
located in the same urban area
Note. A MAN generally operates at a higher speed
than the networks interconnected,
crosses administrative boundaries,
and supports several access methods.


ülevaateid
https://www.belden.com/blogs/network-types

https://www.youtube.com/watch?v=-hBpHkkFf-8

https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_area_network

https://computernetworktopology.com/metropolitan-area-network/

http://www.itrelease.com/2018/09/advantages-and-disadvantages-of-metropolitan-area-network-man/

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.75.2927&rep=rep1&type=pdf

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.398.7078&rep=rep1&type=pdf

standardid
http://www.etsi.org/deliver/etsi_i_ets/300200_300299/300211/01_60/ets_300211e01p.pdf