AKIT
English Eesti

voice network

kõnevõrk

olemus
kõnesidevõrk:
(a) eelkõige netitelefonivõrk
(b) laiemas tähenduses ka muu telefonsidevõrk
=
the infrastructure and other network resources used to transport voice traffic associated with voice applications, including telephony, wireless, landline, voice over IP and voicemail