smart grid

tark elektrivõrk, tarkvõrk

olemus
ISO/IEC TR 27019:
elektrienergiasüsteem, mis kasutab infovahetus- ja juhtimistehnoloogiaid, hajustöötlust ning kaasnevaid andreid ja täitureid;
tarkvõrgu tehnoloogiaid kasutatakse näiteks
-- võrgu kasutajate ja muude huvipoolte käitumise ja toimingute integreerimiseks,
- püsiva ökonoomse ja turvalise elektritoite andmiseks
=
electric power system that utilizes information exchange and control technologies, distributed computing and associated sensors and actuators
Note 1. Smart grid technologies are used for purposes such as:
— integrating the behaviour and actions of the network users and other stakeholders;
— efficiently delivering sustainable, economic and secure electricity supplies.


ISO/IEC 15067-3:
elektrienergia jaotussüsteem, mis kasutab
info- ja sidetehnoloogiat koos automaatikaga
elektrivarustuse stabiilsuse ja käideldavuse tõstmiseks;
võib hõlmata kohalikke päikese- ja tuule-energia seadmeid;
formaalselt tähistab see termin võrku, kuid üldiselt
hõlmab ta kogu energiasüsteemi, st genereerimist, ülekannet, jaotamist ja tarbijasüsteeme
=
electric energy distribution system using information and communications technology with automation for improving the stability and availability of electricity
Note 1.: Some smart grids integrate into the electric grid excess power generated locally from sun and wind-driven devices.
Note 2 to entry: Technically, a grid is a network. However, in common usage the term "smart grid" refers to the entire energy system, which include generation, transmission, distribution, and customer systems.


NIST:
elektrivõrk, mis tarkvara ja sidetehnika abil
interaktiivselt kogub osalejate käitumise teavet, hõlmates
- tootjaid
- edastajaid
- arveldajaid
- teenindajaid
- tarbijaid
ning kasutab seda teavet eesmärgiga tõsta elektrisüsteemi
- töökindlust
- majanduslikkust
- varustuskindlust
- teenusekvaliteeti

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_grid

http://intra.ece.ucr.edu/~hamed/Smart_Grid_Topic_2_Smart_Grid.pdf

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/56.%20FS-Smart-Grid.pdf

https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/eneff_h.news/Smart.Grids.Overview.pdf

http://resourcecenter.smartgrid.ieee.org/

http://e4uhu.com/down/smart%20grid%20technology/JanakaGrid.pdf

turvalisus
https://smartgridawareness.org/privacy-and-data-security/smart-grid-vulnerabilities-a-more-detailed-review/smart-grid-security-threats-vulnerabilities-and-solutions/

https://arxiv.org/pdf/1606.06992.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314717218300163

http://www.netsec.ethz.ch/publications/papers/Mo-Kim-etal-ProcIEEE-2011.pdf

https://www.enisa.europa.eu/topics/critical-information-infrastructures-and-services/smart-grids/smart-grids-and-smart-metering/ENISA_Annex%20II%20-%20Security%20Aspects%20of%20Smart%20Grid.pdf

Toimub laadimine

smart grid

tark elektrivõrk, tarkvõrk

olemus
ISO/IEC TR 27019:
elektrienergiasüsteem, mis kasutab infovahetus- ja juhtimistehnoloogiaid, hajustöötlust ning kaasnevaid andreid ja täitureid;
tarkvõrgu tehnoloogiaid kasutatakse näiteks
-- võrgu kasutajate ja muude huvipoolte käitumise ja toimingute integreerimiseks,
- püsiva ökonoomse ja turvalise elektritoite andmiseks
=
electric power system that utilizes information exchange and control technologies, distributed computing and associated sensors and actuators
Note 1. Smart grid technologies are used for purposes such as:
— integrating the behaviour and actions of the network users and other stakeholders;
— efficiently delivering sustainable, economic and secure electricity supplies.


ISO/IEC 15067-3:
elektrienergia jaotussüsteem, mis kasutab
info- ja sidetehnoloogiat koos automaatikaga
elektrivarustuse stabiilsuse ja käideldavuse tõstmiseks;
võib hõlmata kohalikke päikese- ja tuule-energia seadmeid;
formaalselt tähistab see termin võrku, kuid üldiselt
hõlmab ta kogu energiasüsteemi, st genereerimist, ülekannet, jaotamist ja tarbijasüsteeme
=
electric energy distribution system using information and communications technology with automation for improving the stability and availability of electricity
Note 1.: Some smart grids integrate into the electric grid excess power generated locally from sun and wind-driven devices.
Note 2 to entry: Technically, a grid is a network. However, in common usage the term "smart grid" refers to the entire energy system, which include generation, transmission, distribution, and customer systems.


NIST:
elektrivõrk, mis tarkvara ja sidetehnika abil
interaktiivselt kogub osalejate käitumise teavet, hõlmates
- tootjaid
- edastajaid
- arveldajaid
- teenindajaid
- tarbijaid
ning kasutab seda teavet eesmärgiga tõsta elektrisüsteemi
- töökindlust
- majanduslikkust
- varustuskindlust
- teenusekvaliteeti

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_grid

http://intra.ece.ucr.edu/~hamed/Smart_Grid_Topic_2_Smart_Grid.pdf

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/56.%20FS-Smart-Grid.pdf

https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/eneff_h.news/Smart.Grids.Overview.pdf

http://resourcecenter.smartgrid.ieee.org/

http://e4uhu.com/down/smart%20grid%20technology/JanakaGrid.pdf

turvalisus
https://smartgridawareness.org/privacy-and-data-security/smart-grid-vulnerabilities-a-more-detailed-review/smart-grid-security-threats-vulnerabilities-and-solutions/

https://arxiv.org/pdf/1606.06992.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314717218300163

http://www.netsec.ethz.ch/publications/papers/Mo-Kim-etal-ProcIEEE-2011.pdf

https://www.enisa.europa.eu/topics/critical-information-infrastructures-and-services/smart-grids/smart-grids-and-smart-metering/ENISA_Annex%20II%20-%20Security%20Aspects%20of%20Smart%20Grid.pdf

Palun oodake...

Tõrge

smart grid

tark elektrivõrk, tarkvõrk

olemus
ISO/IEC TR 27019:
elektrienergiasüsteem, mis kasutab infovahetus- ja juhtimistehnoloogiaid, hajustöötlust ning kaasnevaid andreid ja täitureid;
tarkvõrgu tehnoloogiaid kasutatakse näiteks
-- võrgu kasutajate ja muude huvipoolte käitumise ja toimingute integreerimiseks,
- püsiva ökonoomse ja turvalise elektritoite andmiseks
=
electric power system that utilizes information exchange and control technologies, distributed computing and associated sensors and actuators
Note 1. Smart grid technologies are used for purposes such as:
— integrating the behaviour and actions of the network users and other stakeholders;
— efficiently delivering sustainable, economic and secure electricity supplies.


ISO/IEC 15067-3:
elektrienergia jaotussüsteem, mis kasutab
info- ja sidetehnoloogiat koos automaatikaga
elektrivarustuse stabiilsuse ja käideldavuse tõstmiseks;
võib hõlmata kohalikke päikese- ja tuule-energia seadmeid;
formaalselt tähistab see termin võrku, kuid üldiselt
hõlmab ta kogu energiasüsteemi, st genereerimist, ülekannet, jaotamist ja tarbijasüsteeme
=
electric energy distribution system using information and communications technology with automation for improving the stability and availability of electricity
Note 1.: Some smart grids integrate into the electric grid excess power generated locally from sun and wind-driven devices.
Note 2 to entry: Technically, a grid is a network. However, in common usage the term "smart grid" refers to the entire energy system, which include generation, transmission, distribution, and customer systems.


NIST:
elektrivõrk, mis tarkvara ja sidetehnika abil
interaktiivselt kogub osalejate käitumise teavet, hõlmates
- tootjaid
- edastajaid
- arveldajaid
- teenindajaid
- tarbijaid
ning kasutab seda teavet eesmärgiga tõsta elektrisüsteemi
- töökindlust
- majanduslikkust
- varustuskindlust
- teenusekvaliteeti

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_grid

http://intra.ece.ucr.edu/~hamed/Smart_Grid_Topic_2_Smart_Grid.pdf

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/56.%20FS-Smart-Grid.pdf

https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/eneff/eneff_h.news/Smart.Grids.Overview.pdf

http://resourcecenter.smartgrid.ieee.org/

http://e4uhu.com/down/smart%20grid%20technology/JanakaGrid.pdf

turvalisus
https://smartgridawareness.org/privacy-and-data-security/smart-grid-vulnerabilities-a-more-detailed-review/smart-grid-security-threats-vulnerabilities-and-solutions/

https://arxiv.org/pdf/1606.06992.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314717218300163

http://www.netsec.ethz.ch/publications/papers/Mo-Kim-etal-ProcIEEE-2011.pdf

https://www.enisa.europa.eu/topics/critical-information-infrastructures-and-services/smart-grids/smart-grids-and-smart-metering/ENISA_Annex%20II%20-%20Security%20Aspects%20of%20Smart%20Grid.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!