AKIT
English Eesti

overlay network

pealisvõrk

olemus
teise võrgu peale rajatud võrk:
pealissõlmi ühendavad virtuaallülid,
mis võivad koosneda paljudest
alusvõrgu füüsilistest lülidest

näiteid
(i) Internet oli algul telefonivõrgu pealisvõrk
(ii) Interneti kui alusvõrgu peal on näiteks
- IP-telefonivõrk
- klient-server-süsteem
- pilvvõrk
- VPN
- võrdvõrk
- WWW

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/10788/overlay-network

https://en.wikipedia.org/wiki/Overlay_network

https://book.systemsapproach.org/applications/overlays.html

https://personal.utdallas.edu/~ksarac/research/publications/ACM-Survey2010.pdf