AKIT
English Eesti

self-defending network

ennastkaitsev võrk

olemus
Cisco kunagine (2004/2005) turundusmaiguline
võrguturbe integreerimise kontseptsioon

ülevaateid
http://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=379750