AKIT
English Eesti

network security

võrguturve

olemus
poliitikad ja turvameetmed
- infovarade kaitseks välisvõrguohtude eest ja
- lubamatu välisvõrku pääsu vältimiseks

ülevaateid
https://www.slideshare.net/menakaheel/network-security-71462701

https://www.tutorialspoint.com/network_security/network_security_quick_guide.htm

https://www.slideshare.net/gichelleamon/network-security-12322065

https://training.apnic.net/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/TSEC01.pdf

https://techtalk.gfi.com/the-ultimate-network-security-checklist/

http://scitechconnect.elsevier.com/wp-content/uploads/2013/09/Network-Security-Basics.pdf

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/availability/high-availability/13601-secpol.html

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Security/Baseline_Security/securebasebook.pdf

Mark Ciampa
Guide to Network Security Fundamentals:

I SISSEJUHATUS
1 Turbe sissejuhatus
https://www.slideshare.net/ajmcmullin/chapter-1-presentation-60512787
II OHUD
2 Kahjurvara ja manipuleerimisründed
https://www.slideshare.net/ajmcmullin/chapter-2-presentation-60518727
3 Rakenduste ründed ja võrgupõhised ründed
https://www.slideshare.net/ajmcmullin/chapter-3-presentation-60562206
III PÕHITURVE
4 Hostide, rakenduste ja andmete turve
https://www.slideshare.net/ajmcmullin/chapter-4-60522014
IV KRÜPTOGRAAFIA
5 Alused
https://www.slideshare.net/ajmcmullin/chapter-5-presentation-60515920
6 Kõrgem tase
https://www.slideshare.net/ajmcmullin/chapter-6-presentation-60516349
V VÕRGUTURVE
7 Võrguturve
https://www.slideshare.net/ajmcmullin/chapter-7-presentation-60521628
8 Turvalise võrgu haldus
https://www.slideshare.net/ajmcmullin/chapter-8-presentaion
VI MOBIILTURVE
9 Traadita võrgu turve
https://www.slideshare.net/ajmcmullin/chapter-9-powerpoint-60520998
10 Mobiilseadmete turve
https://www.coursehero.com/file/12409993/Chapter-10/
VII PÄÄSU REGULEERIMINE JA IDENTITEEDIHALDUS
11 Pääsu reguleerimise alused
https://www.slideshare.net/ajmcmullin/chapter-11-presentation-60514816
12 Autentimine ja kontohaldus
https://www.slideshare.net/ajmcmullin/chapter-12-presentation-60515109
VIII VASTAVUS JA TEGEVUSE TURVE
13 Jätkusuutlikkuse turve
https://www.slideshare.net/ajmcmullin/chapter-13-60519847
14 Riski leevendamine
https://www.coursehero.com/file/12410001/Chapter-14/
15 Nõrkuste hindamine ja kolmandate kaasamine
https://www.slideshare.net/ajmcmullin/chapter-15-presentation-60518938

standardeid
ISO/IEC 27017 Pilvteenuste turve
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27017:ed-1:v1:en
ISO/IEC 27032 Küberturbe juhised
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27032:ed-1:v1:en
ISO/IEC 27033-1,-2,-3,-4,-5,-6 Võrguturve
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27033:-1:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27033:-2:ed-1:v2:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27033:-3:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27033:-4:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27033:-5:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27033:-6:ed-1:v1:en

vt ka
- võrguturbe etalon
- võrguturvapoliitika