AKIT
English Eesti

internet of things

esemevõrk, värkvõrk

(K. Ashtoni termin, 1999)
Õ:naiivtõlge "asjade Internet" --
(i) kriminaal- või tsiviilasjade?
(ii) globaalvõrk ka köögi piires?

olemus
(a) Interneti pealisvõrk
nutiseadmete ühendamiseks

(b) paljudes allikates: = totaalvõrk

ITU-T Y.2060:
infoühiskonna globaaltaristu:
- põhineb praegustel ja tärkavatel
koostalitlusvõimelistel
infotehnoloogia liikidel
- võimaldab progressiivteenuseid
füüsiliste ja virtuaalsete esemete
kokkuühendamise teel,
täites turva- ja privaatsusnõudeid
- laiemas tähenduses: nägemus
tehniliste ja sotsiaalsete järelmitega

täpsemalt
kontseptsioon füüsiliste objektide
(seadmete, toodete, taimede jms)
üheseks automaatseks identifitseerimiseks
ja virtuaalesituste võrgustuseks:
- RFID-tehnoloogia rakendamise edasiarendus
- laiendab andurite ja arukate liideste osa
- minimeerib inimese osalust
- alates 2009 on olulisel kohal
suurriikide (eriti Hiina) ja Euroopa Liidu
strateegilistes arenduskavades

ülevaateid
https://www.leverege.com/iot-ebook/what-is-iot

https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/internet-of-things/

https://www.youtube.com/watch?v=uEsKZGOxNKw

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_things

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_internet_of_things

https://www.tutorialspoint.com/internet_of_things/internet_of_things_tutorial.pdf

https://aechile.cl/wp-content/uploads/2015/09/DUP_1102_InsideTheInternetOfThings-vcvv1.pdf

standardid
ITU-T Y.2060
https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.2060-201206-I!!PDF-E&type=items

turvalisus
("The 'S' in 'IoT' stands for security")

https://www.chakray.com/10-security-problems-internet-of-things/

http://autosec.se/wp-content/uploads/2018/05/Carlsson-Na%CC%88f-Internet-of-Things-Hacking.pdf

https://eprint.iacr.org/2016/1047.pdf

https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-iot

https://www.schneier.com/crypto-gram/archives/2017/0215.html

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-183.pdf

https://securityledger.com/2016/08/nist-outlines-a-secure-network-of-things/

https://labs.bishopfox.com/tech-blog/breaking-https-in-the-iot

https://techxplore.com/news/2020-11-hacked-robotic-vacuum-cleaner-speech.html

https://www.cyberscoop.com/congress-iot-cybersecurity-bill-contractors/

https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practices-for-security-of-iot/at_download/fullReport

https://news.mit.edu/2022/analog-digital-converter-attack-side-channel-0614

privaatsus
https://arxiv.org/pdf/1505.07683.pdf

https://www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/research/explore-privacy-research/2016/iot_201602/

https://globaldatahub.taylorwessing.com/article/the-internet-of-things-and-privacy-in-europe-and-the-usa

https://www.postscapes.com/internet-of-things-privacy-threats-and-countermeasures/

vt ka
- BrickerBot
- kõigevõrk
- totaalvõrk
- ZigBee, turvalisus