AKIT
English Eesti

connection (1)

ühendus (1)

(sides jm, kontekstist sõltuvas tähenduses)

ISO/IEC 2382: funktsionaalüksuste vahel andmeedastuseks tekitatud seos