AKIT
English Eesti

radio link

raadiolüli; raadioühendus

olemus
(a) vt lüli

(b) raadioühendus üldises tähenduses
(mitte ühenduspõhise sideprotokolli mõttes)
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio