AKIT
English Eesti

link (1)

lüli

olemus
(1a) keti vms osa mitmesuguses üldises,
sealhulgas ka ülekantud tähenduses

Wictionary:
2. One element of a chain or other connected series.
The third link of the silver chain needs to be resoldered.
The weakest link.


(1b) edastustee (liin) sides

Wiktionary:
4. (computing) The connection between buses or systems.
A by-N-link is composed of N lanes.


(1c) loogiline edastustee
OSI mudelis ja TCP/IP-mudelis
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_layer

vt ka
- allalüli
- loogilise lüliohje kiht
- lülikiht (1)
- lülikiht (2)
- lülikrüpteerimine
- maalüli
- nõrk lüli
- raadiolüli
- üleslüli,