AKIT
English Eesti

terrestrial link

maalüli

olemus
liik edastusteid sides:
maapealne, maapinnalähedane või maa-alune,
vastandina satelliidipõhisele
=
a communications line on, near or below ground,
contrast with satellite link


https://www.rfwireless-world.com/Terminology/satellite-based-communication-vs-terrestrial-based-communication.html