AKIT
English Eesti

link encryption

lülikrüpteerimine

olemus
ISO 7498 jm: kõigi andmete automaatne krüpteerimine ja dekrüpteerimine iga sidelülis otstes
- näiteks kahe kommutaatori vahelises liinis
- sealhulgas marsruutimisandmete
- igas lülidevahelises sõlmes on andmed seega avatekstina

vt ka
- otspunktkrüpteerimine