legal (3)

kohtulik (1); kohtu- (1)

olemus
of or related to the court of justice

näiteid
legal action -- 1. kohtuprotsess 2. hagi
legal costs -- kohtukulud
legal decision -- kohtulahend; kohtuotsus
legal dispute -- õigusvaidlus; kohtuasi
legal expertise -- kohtuekspertiis
legal official -- kohtuametnik
legal penalty -- kriminaalkaristus
legal procedure -- kohtumenetlus
legal process -- kohtulik arutamine
legal settlement -- vaidluse lahendamine kohtus
legal statistics -- kohtustatistika

vt ka
- kohtulik (2)
- kohtulik digitõend
- seaduslik
- õiguslik

Toimub laadimine

legal (3)

kohtulik (1); kohtu- (1)

olemus
of or related to the court of justice

näiteid
legal action -- 1. kohtuprotsess 2. hagi
legal costs -- kohtukulud
legal decision -- kohtulahend; kohtuotsus
legal dispute -- õigusvaidlus; kohtuasi
legal expertise -- kohtuekspertiis
legal official -- kohtuametnik
legal penalty -- kriminaalkaristus
legal procedure -- kohtumenetlus
legal process -- kohtulik arutamine
legal settlement -- vaidluse lahendamine kohtus
legal statistics -- kohtustatistika

vt ka
- kohtulik (2)
- kohtulik digitõend
- seaduslik
- õiguslik

Palun oodake...

Tõrge

legal (3)

kohtulik (1); kohtu- (1)

olemus
of or related to the court of justice

näiteid
legal action -- 1. kohtuprotsess 2. hagi
legal costs -- kohtukulud
legal decision -- kohtulahend; kohtuotsus
legal dispute -- õigusvaidlus; kohtuasi
legal expertise -- kohtuekspertiis
legal official -- kohtuametnik
legal penalty -- kriminaalkaristus
legal procedure -- kohtumenetlus
legal process -- kohtulik arutamine
legal settlement -- vaidluse lahendamine kohtus
legal statistics -- kohtustatistika

vt ka
- kohtulik (2)
- kohtulik digitõend
- seaduslik
- õiguslik

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!