forensic

kohtulik (2); kohtu- (2)

olemus
ISO 22300:
kohtuga seotud või kohtus kasutatav,
puudutab näiteks videovalve kasutamist
kohtukõlblike asitõendite saamiseks
=
related to, or used in, courts of law
Note. This applies to video-surveillance used to produce legal evidence.


näiteid
- forensic expert -- kohtuekspert
- forensic investigation -- kohtulik uurimine
- forensic linguistics -- kohtulingvistiline ekspertiis
- forensic medical examination -- kohtuarstlik ekspertiis
- forensic medicine -- kohtumeditsiin
- forensic psychiatry -- kohtupsühhiaatria
- forensic psychology -- kohtupsühholoogia

vt ka
- kohtuekspertiis
- kohtulik (1)
- kriminalistika

Toimub laadimine

forensic

kohtulik (2); kohtu- (2)

olemus
ISO 22300:
kohtuga seotud või kohtus kasutatav,
puudutab näiteks videovalve kasutamist
kohtukõlblike asitõendite saamiseks
=
related to, or used in, courts of law
Note. This applies to video-surveillance used to produce legal evidence.


näiteid
- forensic expert -- kohtuekspert
- forensic investigation -- kohtulik uurimine
- forensic linguistics -- kohtulingvistiline ekspertiis
- forensic medical examination -- kohtuarstlik ekspertiis
- forensic medicine -- kohtumeditsiin
- forensic psychiatry -- kohtupsühhiaatria
- forensic psychology -- kohtupsühholoogia

vt ka
- kohtuekspertiis
- kohtulik (1)
- kriminalistika

Palun oodake...

Tõrge

forensic

kohtulik (2); kohtu- (2)

olemus
ISO 22300:
kohtuga seotud või kohtus kasutatav,
puudutab näiteks videovalve kasutamist
kohtukõlblike asitõendite saamiseks
=
related to, or used in, courts of law
Note. This applies to video-surveillance used to produce legal evidence.


näiteid
- forensic expert -- kohtuekspert
- forensic investigation -- kohtulik uurimine
- forensic linguistics -- kohtulingvistiline ekspertiis
- forensic medical examination -- kohtuarstlik ekspertiis
- forensic medicine -- kohtumeditsiin
- forensic psychiatry -- kohtupsühhiaatria
- forensic psychology -- kohtupsühholoogia

vt ka
- kohtuekspertiis
- kohtulik (1)
- kriminalistika

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!