legal (2)

õiguslik; õigus-; juriidiline

olemus
Wiktionary:
1. Relating to the law or to lawyers.
legal profession
2. Having its basis in the law.
legal precedent


näiteid
extralegal -- seadustamata; mittejuriidiline
legal act -- õigustoiming
legal advice -- õigusnõuanne
legal aid -- õigusabi
legal argument -- õiguslik vaidlus
legal assistance -- õigusabi
legal base -- õiguslik alus
legal bill -- advokaadiarve
legal body -- juriidiline isik
legal capacity -- õiguspädevus; teovõime
legal claim -- seaduslik nõudeõigus
legal code -- seadustik; koodeks
legal commitment -- juriidiline kohustus
legal condition -- tehiolud
legal conflict -- õiguslik vaidlus
legal continuity -- õigusjärglus
legal control _-- õiguslik võim
legal councel_ -- juriskonsult
legal effect -- õigusjõud; seadusjõud
legal entity -- juriidiline isik
legal force -- õigusjõud; seadusjõud
legal liability -- õiguslik vastutus
legal matter -- juriidiline asjaolu
legal name -- juriidiline nimi
legal norm -- õigusnorm
legal offence -- süütegu; õigusrikkumine
legal person -- juriidiline isik
legal person in private law-- eraõiguslik juriidiline isik
legal person in public law -- avalik-õiguslik juriidiline isik
legal provison -- seadusesäte
legal rule -- õigusnorm
legal regulation -- õigusakt
legal security -- õiguskindlus
legal subject -- õigussubjekt
legal unit -- juriidiline üksus
legal usage -- õiguspraktika
legal validity -- juriidiline jõud; seadusjõud

vt ka
- allkirjaõiguslik
- avalik-õiguslik
- hääleõiguslik
- juriidiline läbivaatus
- kohtulik
- seaduslik
- seadustamine; õiguslik reguleerimine
- õiguslik peatamine
- õiguslik seisund
- õiguslik vastutus

Toimub laadimine

legal (2)

õiguslik; õigus-; juriidiline

olemus
Wiktionary:
1. Relating to the law or to lawyers.
legal profession
2. Having its basis in the law.
legal precedent


näiteid
extralegal -- seadustamata; mittejuriidiline
legal act -- õigustoiming
legal advice -- õigusnõuanne
legal aid -- õigusabi
legal argument -- õiguslik vaidlus
legal assistance -- õigusabi
legal base -- õiguslik alus
legal bill -- advokaadiarve
legal body -- juriidiline isik
legal capacity -- õiguspädevus; teovõime
legal claim -- seaduslik nõudeõigus
legal code -- seadustik; koodeks
legal commitment -- juriidiline kohustus
legal condition -- tehiolud
legal conflict -- õiguslik vaidlus
legal continuity -- õigusjärglus
legal control _-- õiguslik võim
legal councel_ -- juriskonsult
legal effect -- õigusjõud; seadusjõud
legal entity -- juriidiline isik
legal force -- õigusjõud; seadusjõud
legal liability -- õiguslik vastutus
legal matter -- juriidiline asjaolu
legal name -- juriidiline nimi
legal norm -- õigusnorm
legal offence -- süütegu; õigusrikkumine
legal person -- juriidiline isik
legal person in private law-- eraõiguslik juriidiline isik
legal person in public law -- avalik-õiguslik juriidiline isik
legal provison -- seadusesäte
legal rule -- õigusnorm
legal regulation -- õigusakt
legal security -- õiguskindlus
legal subject -- õigussubjekt
legal unit -- juriidiline üksus
legal usage -- õiguspraktika
legal validity -- juriidiline jõud; seadusjõud

vt ka
- allkirjaõiguslik
- avalik-õiguslik
- hääleõiguslik
- juriidiline läbivaatus
- kohtulik
- seaduslik
- seadustamine; õiguslik reguleerimine
- õiguslik peatamine
- õiguslik seisund
- õiguslik vastutus

Palun oodake...

Tõrge

legal (2)

õiguslik; õigus-; juriidiline

olemus
Wiktionary:
1. Relating to the law or to lawyers.
legal profession
2. Having its basis in the law.
legal precedent


näiteid
extralegal -- seadustamata; mittejuriidiline
legal act -- õigustoiming
legal advice -- õigusnõuanne
legal aid -- õigusabi
legal argument -- õiguslik vaidlus
legal assistance -- õigusabi
legal base -- õiguslik alus
legal bill -- advokaadiarve
legal body -- juriidiline isik
legal capacity -- õiguspädevus; teovõime
legal claim -- seaduslik nõudeõigus
legal code -- seadustik; koodeks
legal commitment -- juriidiline kohustus
legal condition -- tehiolud
legal conflict -- õiguslik vaidlus
legal continuity -- õigusjärglus
legal control _-- õiguslik võim
legal councel_ -- juriskonsult
legal effect -- õigusjõud; seadusjõud
legal entity -- juriidiline isik
legal force -- õigusjõud; seadusjõud
legal liability -- õiguslik vastutus
legal matter -- juriidiline asjaolu
legal name -- juriidiline nimi
legal norm -- õigusnorm
legal offence -- süütegu; õigusrikkumine
legal person -- juriidiline isik
legal person in private law-- eraõiguslik juriidiline isik
legal person in public law -- avalik-õiguslik juriidiline isik
legal provison -- seadusesäte
legal rule -- õigusnorm
legal regulation -- õigusakt
legal security -- õiguskindlus
legal subject -- õigussubjekt
legal unit -- juriidiline üksus
legal usage -- õiguspraktika
legal validity -- juriidiline jõud; seadusjõud

vt ka
- allkirjaõiguslik
- avalik-õiguslik
- hääleõiguslik
- juriidiline läbivaatus
- kohtulik
- seaduslik
- seadustamine; õiguslik reguleerimine
- õiguslik peatamine
- õiguslik seisund
- õiguslik vastutus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!