AKIT
English Eesti

Internet exchange point

Interneti otseühendussõlm

("Interneti vahetuspunkt")

olemus
võrgutaristu ja füüsiline ühenduspunkt:
- võimaldavad enam kui kahe sõltumatu autonoomsüsteemi*
----- võrdsidumist
----- Interneti-liikluse vahetust nende vahel
*RFC 1930 tähenduses

täpsemalt
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2128103

https://www.ietf.org/proceedings/90/slides/slides-90-iab-techplenary-7.pdf