AKIT
English Eesti

autonomous system

autonoomsüsteem

olemus
sõltumatu süsteem kontekstist sõltuvas tähenduses, sealhulgas

(1) Internetis: ühe olemi või organisatsiooni hallatav võrk või võrgustik ja sellele vastav IP-marsruutimisprefiksite kogum

täpsemalt
https://www.cs.rutgers.edu/~pxk/352/notes/autonomous_systems.html

https://tools.ietf.org/html/rfc1930

https://tools.ietf.org/html/rfc6996

https://tools.ietf.org/html/rfc7300

(2) robootikas: täielikult või suurel määral välise sekkumise vajaduseta töötav süsteem

(3) matemaatikas: diferentsiaalvõrrandite süsteem, mis ilmutatult ei sõltu mingist sõltumatust muutujast, näiteks ajast