AKIT
English Eesti

antireflexive relation

antirefleksiivne seos

olemus
binaarseos S mingis hulgas, omadusega:
x S x ei kehti ühegi selle hulga elemendi x korral

näiteid
- "suurem kui": ei kehti x > x
- "risti": ei kehti xx

vt ka
- refleksiivne seos