AKIT
English Eesti

antireflexive relation

antirefleksiivne seos

olemus
selline binaarseos S mingis hulgas,
et x S x ei kehti mitte ühegi selle hulga elemendi x korral

näiteid
- "suurem kui": ei kehti x > x
- "risti": ei kehti xx

vt ka
- refleksiivne seos