AKIT
English Eesti

ambush marketing

parasiitturundus

olemus
firma või toote propageerimine
mingi olulise sündmuse toel, kuid
seda sündmust rahastamata või spondeerimata

näiteid
- heliplaatide müük kontserdikoha läheduses
- oma kaubamärkide sokutamine
spordivõistluse ülekande kaadrisse