AKIT
English Eesti

adversary (1)

vastane

olemus

(1a) infoturbes üldiselt: isik, rühm, organisatsioon või riik, kes
sooritab või kavatseb sooritada kahjustavaid toiminguid

(1b) krüptograafias: Turingi masinatega modelleeritav ründetoimingute sooritaja

vt ka
- aktiivne vastane
- salavastane
- uudishimulik vastane