AKIT
English Eesti

adversary (1)

vastane

(1a) isik, rühm, organisatsioon või riik, kes sooritab või kavatseb sooritada kahjustavaid toiminguid

(1b) krüptograafias, Turingi masinatega modelleeritav ründetoimingute sooritaja