AKIT
English Eesti

adversary (1)

vastane

olemus

(1a) infoturbes üldiselt:
isik, rühm, organisatsioon või riik, kes
sooritab või kavatseb sooritada
kahjustavaid toiminguid

(1b) krüptograafias:
Turingi masinatega modelleeritav
ründetoimingute sooritaja

vt ka
- aktiivne vastane
- salavastane
- uudishimulik vastane