AKIT
English Eesti

artifact (1)

tehis

olemus
(a) inimese loodud tegelik või virtuaalne objekt
üldises või kontekstist sõltuvas kitsamas tähenduses
(b) vahe- või kõrvalsaadus tarkvaraarenduses,
näiteks mudel, skript, programmifail

vt ka
- tehiseanalüüs
- tehisolem