AKIT
English Eesti

attitude

hoiak (2)

isiku- või rühmapärane laad või suhtumine