AKIT
English Eesti

attitude

hoiak (2)

olemus
isiku- või rühmapärane laad või suhtumine

vt ka
- hoiak (1)