AKIT
English Eesti

audit trail (1)

revisjonipäevik

kronoloogiline andmik, mis dokumenteerib töö- või IT-protsessi tähtsaid sündmusi või järke; näiteks süsteemi turvalogi, mis tavaliselt seatakse jäädvustama sisselogimisi ja siselogimiskatseid jms