AKIT
English Eesti

audit trail (1)

revisjonipäevik

olemus
kronoloogiline andmik,
dokumenteerib töö- või IT-protsessi
tähtsaid sündmusi või järke

näide
süsteemi turvalogi,
tavaliselt seatakse jäädvustama
sisselogimisi, siselogimiskatseid jms

vt ka
- kontrolljälg
- revisjon
- revisjonlogimine
- tõendjälg