AKIT
English Eesti

audit trail (3)

tõendjälg

olemus
nähtav jälg või asitõend, mis võimaldab lausungites või aruannetes oleva teabe päritolu jälitada ta algallikani

ISO TR 18307:
dokumentaalne tõend iga teabega tehtava operatsiooni seire kohta
=
documentary evidence of monitoring each operation on information

vt ka
- kontrolljälg